Bize Ulaşın | Destek Merkezi +90 850 200 0 444

GÜNCEL
KAMPANYALAR

İsimTescil’e Sık Sorulan Sorular

Sıkça sorulan soruları ve yanıtları aşağıda bulabilirsiniz

İnternet alan adları (domain), web sitelerinin veya internet hizmetlerinin adreslerini temsil eder. Örneğin, "www.isimtescil.net" bir internet alan adıdır ve insanların web tarayıcılarını kullanarak bu adı girdiklerinde ilgili web sitesine erişebilirler. Alan adı tahsisi internet sitesi yapabilmek ya da mail açabilmek için olması gereken hizmetlerden bir tanesidir. Etkili bir domain adı, işletmenizin gelecekteki büyüme ve genişleme planlarını destekler. İyi seçilmiş bir domain adı, işletmenizin uzun vadeli hedeflerini yansıtır ve potansiyel olarak genişleyen bir marka oluşturmanıza yardımcı olabilir. İsimtescil olarak ihtiyacınıza uygun alan adına kolay ve hızlı erişebilmeniz için Domain Sorgula ekranını geliştirdik. Düşündüğünüz alan adı ve uzantısını kolaylıkla seçebilir, bunun yanında alternatif uzantı önerileri ve eğer alan adı öncesinde tescillenmişse “Kim Almış?” seçeneğinden faydalanarak whois sorgusuna ulaşabilirsiniz.

Markalaşma ve Tanınırlık: Alan adınızın, markanızı ve işletmenizi en iyi şekilde temsil etmesini istersiniz. Kısa, öz ve akılda kalıcı bir alan adı seçmek önemlidir. Ayrıca, seçtiğiniz alan adının kolayca telaffuz edilmesi ve yazılması da önemlidir.
Tescilli Alan Adları: İlk tercih ettiğiniz alan adının daha önce tescillenmiş olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer tescilli ise, alternatif seçenekleri gözden geçirin veya o alan adını sahibinden satın almayı düşünebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler: İşletmenizin veya web sitenizin anahtar kelimelerini içeren bir alan adı seçmek, arama motorlarında daha iyi sıralama elde etmenize yardımcı olabilir.
Alan Uzantısı (TLD): .com, .net, .org, com.tr gibi genel TLD'ler genellikle daha tercih edilir ve daha yaygın olarak hatırlanır. Ancak, işletmenizin veya web sitenizin konseptine ve hedef kitlenize bağlı olarak, farklı bir TLD seçebilirsiniz.
Telif Hakkı ve Marka İhlali: Alan adı seçerken, tescilli markaları veya mevcut şirket isimlerini ihlal etmemeye dikkat edin. Başkalarının marka haklarına zarar vermeden ve yasal sorunlar yaşamadan bir alan adı seçmek önemlidir.
Gelecek Perspektifi:İşletmenizin veya web sitenizin gelecekteki büyüme ve genişleme planlarını göz önünde bulundurun. Seçtiğiniz alan adının, gelecekteki iş hedeflerinizi destekleyebilecek esneklikte olması önemlidir.
SEO Dostu: Arama motoru optimizasyonu (SEO) açısından, anlamlı, açıklayıcı ve anahtar kelimeler içeren bir alan adı seçmek önemlidir. Bu, web sitenizin organik arama sonuçlarında daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilir.

Domain yaşam döngüsü, o alan adının kaydedilmesinden itibaren sona erdiği sürece kadar geçirdiği evrelerin bir dizi aşamasını ifade eder.
Alan Adı Kaydı (Registration): Bir kişinin veya kuruluşun belirli bir domaini kaydettikleri başlangıç aşamasıdır. Domain kayıt kuruluşları, kullanıcıların belirli bir alan adını satın almasına ve tescil etmesine yardımcı olur.
Domain Kayıt Süresi (Registration Period): Bir domainin kaydı, belirli bir süre boyunca geçerlidir. Bu süre genellikle bir yıl veya daha uzun olabilir. Bu süre domain sahibi tarafından seçilir. Kayıt süresi sona erdiğinde, domain yenileme veya sonlandırma aşamasına girer.
Yenileme (Renewal): Domain sahibi, domainin kaydını yenileyebilir. Bu işlem genellikle domainin son kullanma tarihinden önce yapılan bir işlemdir.
İptal veya Düşme (Cancellation or Expiry): Eğer bir domain sahibi domainin kaydını yenilemezse veya kaydı sona ererse, domain iptal edilir ve "düşer" (expire). Bu durumda, domain sahibi genellikle belli bir süre domaini yenileyebilir. Bu "Geri Alma" veya "Kurtarma Dönemi" olarak adlandırılır.
Kurtarma (Redemption Period): Eğer domain sahibi düşen domaini hemen yenilemezse, bir "Kurtarma Dönemi" başlar. Bu dönem boyunca, domain sahibi domaini geri alabilir ancak bu işlem pahalı olabilmektedir.
Serbest Bırakma (Release): Eğer domain sahibi kurtarma döneminde domaini geri almazsa, domain tekrar genel alıma açılır ve başka bir kişi veya kuruluş tarafından kaydedilebilir.
Domain yenileme işlemlerini düzenli olarak takip etmek, domainin düşmesini ve başkaları tarafından kaydedilmesini önlemeye yardımcı olmaktadır.

Ülkemizde hâlihazırda tahsisi gerçekleştirilen gov.tr, com.tr, org.tr vb. yapısındaki alan adlarına ek olarak, “.tr” (örn. domain.tr) yapısındaki alan adlarının da tahsisi yakın zamanda mümkün hale gelecektir. İnternet Alan Adları Yönetmeliği ve İnternet Alan Adları Tebliği’ne dayanarak hazırlanan "a.tr" Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar metninin 25.08.2023 tarihinde yayımlanması ile birlikte tahsis sürecine ilişkin çerçeve belirlenmiştir. Buna göre 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle başlayacak süreçte, var olan alan adlarının sahiplerine “.tr” uzantılı alan adlarını alabilmeleri için öncelik verilecektir (Örneğin domain.gov.tr sahibine domain.tr için öncelik tanınacaktır). Öncelik süreci tamamlandıktan sonra “ilk gelen ilk alır” kuralı ile halihazırda tahsis edilen diğer belgesiz uzantılar gibi “.tr” uzantılı alan adları da tahsis edilebilecektir. Önceliklendirme esnasında üç farklı kategoride tahsis süreçleri yürütülecektir. Kategorilere dair detaylar aşağıdaki şekildedir;
1. Kategori: Bu kapsamda öncelik verilecek uzantılar Tebliğ’in 27. Maddesinde sayılan “gov.tr”, “edu.tr”, “tsk.tr”, “bel.tr”, “pol.tr”, “k12.tr” uzantılı alan adlarından 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle tahsisli olanlardır. Sayılan uzantılar için hiyerarşik sıra göz önünde bulundurularak (Alan adlarının aynı olması durumunda önce sayılan uzantıya öncelik verilecektir) “a.tr” yapısındaki alan adlarının tahsisleri tamamlanacaktır. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığına ilişkin duyuru yapılmasına müteakip 2. Kategori kapsamındaki tahsis işlemlerine geçiş yapılacaktır.
2. Kategori: 2. kategoride, 25.08.2023 tarihi itibariyle tahsisli “org.tr” uzantılı alan adlarına sahip kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarına öncelik verilecektir. Bu kapsamda üç aylık bir süre öngörülmüş olup 1. Kategorinin bitiş tarihinden itibaren ilk bir aylık süreçte başvurular alınacak (başvuru ile birlikte sayılan niteliklerin karşılandığına dair belgeler de iletilecektir) ve sonraki iki aylık süreçte ise değerlendirme ve tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığına ilişkin duyuru yapılmasına müteakip 3. Kategori işlemlerine geçiş yapılacaktır.
3. Kategori: 3. kategori kapsamında uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği uygulanacak olup sırası ile Usul ve Esas’ta belirlenen “kep.tr”, “av.tr”, “dr.tr”, “com.tr”, “org.tr”, “net.tr”, “gen.tr”, “web.tr”, “name.tr”, “info.tr”, “tv.tr”, “bbs.tr”, “tel.tr” uzantılı alan adlarından 25.08.2023 tarihi itibariyle tahsisli bulunanlara öncelik verilecektir (Alan adlarının aynı olması durumunda önce sayılan uzantıya öncelik verilecektir). Bu kapsamda dört aylık bir süre öngörülmüş olup 2. Kategorinin bitiş tarihinden itibaren ilk üç ay içerisinde başvurular alınarak talepler toplanacak ve sonraki bir aylık süreçte değerlendirme yapılarak tahsisler gerçekleştirilecektir. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığı ilişkin duyuru yayımlanacaktır.
Tüm bu sayılan kategorilerin tamamlanmasından sonra “ilk gelen ilk alır” kuralı işletilerek “a.tr” yapısındaki alan adları tıpkı mevcutta tahsis edilen alan adları gibi tahsis edilebilecektir.

Evet, isimtescil.net üyeliğiniz üzerinden Türkçe karakterli alan adı kaydedebilir ve yönetim sağlayabilirsiniz.

Kayıt sürecinde evrak talep edilen alan adlar; av.tr, bel.tr, dr.tr, edu.tr, gov.tr, k12.tr 'dir. Bazı ülke uzantılarında ilk kayıt esnasında olmasa da daha sonra kayıt firması tarafından doğrulama amaçlı belge talep edilebilmektedir.

Whois sorgusu, bir domain adının kayıt bilgilerini sorgulamak için kullanılan bir araçtır. Bu sorgu sonucu, bir domain adının kim tarafından kaydedildiğini, kayıt tarihini, son güncelleme tarihini ve diğer ilgili bilgileri içermektedir.
Whois sorgusu, çeşitli amaçlarla kullanılabilir:
Domain Sahipliği: Bir kişi veya kuruluşun belirli bir domain adına sahip olup olmadığını belirlemek için whois sorgusu kullanılabilir. Bir domain adının kim tarafından kullanıldığını doğrulamak veya bir domain adını satın almayı düşünenler için önemli bir bilgi kaynağı olabilir.
İletişim: Bir domain adının sahibiyle iletişim kurmak isteyenler, whois sorgusu aracılığıyla sahibin iletişim bilgilerine erişebilirler. Bu, ticari amaçlarla, yasal nedenlerle veya diğer iletişim amaçları için gereklidir.
Güvenlik: Domain adlarının kim tarafından kaydedildiğini ve yönetildiğini belirlemek, güvenlik açısından önemlidir. Whois sorgusu, şüpheli veya potansiyel olarak zararlı web sitelerini tespit etmek veya sahte web sitelerini tanımlamak için kullanılabilir.
Marka Takibi: Bir marka sahibi, markasıyla ilgili domain adlarının kayıtlarını izlemek için whois sorgusunu kullanabilir. Bu, marka ihlallerini tespit etmek veya marka adının kötüye kullanılmasını önlemek için önemlidir.
Alan Adı Yönetimi: Bir alan adının yeniden kaydedilmesi veya transfer edilmesi gibi yönetim işlemleri için whois bilgileri kullanılabilir.

DNS (Domain Name System), internet üzerindeki domain adlarını IP adreslerine çeviren bir sistemdir. DNS, insanların anlayabileceği domain adlarını internet üzerinde kullanılan sayısal IP adreslerine dönüştürür. İsimtescil kontrol paneliniz üzerinden tüm domainlerinizi ayrı ayrı yönetebilirsiniz. Yönetim paneli ayrıca "A Record" (IP adresi), "CNAME Record" (Alias), "MX Record" (Mail Exchange) gibi seçenekleri içerir. Kolay erişim ve sade arayüz tasarımı ile dns güncellemenizi yaparak dijital varlığınızı sürdürebilirsiniz.

Tercih edilen alan adı uzantısına göre domain kayıt ve süre uzatma işlemleri ödemeyi takip eden kısa süre içerisinde otomatik olarak gerçekleşmektedir. Özel şartlar içeren alan adları için belge tahsisi olması durumunda süreç uzayabilmektedir. Alan adı kayıt sürecinde 1 ile 10 yıl arasında tahsise izin verilmektedir. Ülke uzantıları ya da Premium alan adlarında 1 yıllık olarak kayıt işlemi sağlanmaktadır. Domain künyesinden alan adlarının kayıt periyodlarını inceleyebilirsiniz.
İsimtescil olarak alan adı süresi dolmadan önce, belli periyodlarda müşterilerimize bilgilendirme yapılmaktadır.

"Domain ön talep" ve "öncelikli ön talep" terimleri, yeni bir domain adının piyasaya sunulması öncesinde kullanıcıların veya kuruluşların ilgisini ölçmek ve taleplerini önceden belirlemek için kullanılan kavramlardır.
Domain Ön Talep: Bir domain adının piyasaya sürülmesinden önce, potansiyel kullanıcılar veya kuruluşlar tarafından talep edilmesi veya rezervasyon yapılması sürecidir. Domain ön talebi, belirli bir domain adına olan ilgiyi ölçmek ve domain adının potansiyel değerini değerlendirmek için de kullanılır.
Öncelikli Domain Ön Talep: Belirli bir domain adı için önceden belirlenmiş bir grup veya müşteri segmentine öncelik verilerek yapılan ön talep sürecidir. Öncelikli ön talep, belirli bir markanın, kurumun veya endüstrinin temsilcileri gibi belirli bir hedef kitleye yönelik olarak yapılan talep toplama sürecini ifade eder. Bir marka veya kurumun yeni bir domain adıyla ilgilenip ilgilenmediğini önceden belirlemek ve bu domain adını piyasaya sunmadan önce ilgilenen taraflara öncelikli erişim sağlamak için kullanılır.
Özellikle popüler, kısa veya kategorik olarak değerli domain adları için ön talep süreçleri yaygın olarak kullanılır. Ön talep süreci domain adı sahiplerinin ve domain pazarlama profesyonellerinin stratejik planlamasını etkiler.
Sizler için Buradayız

Dilediğiniz kanaldan, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın

+90 850 200 0 444

7/24 Teknik Destek

destek@isimtescil.net

Ortalama 30 dakikada yanıt garantisi

Fırsat Habercisi