TMCH (Trademark Clearinghouse) Başvurusu

TMCH Online Marka Koruma Programına Neden Kaydolmalısınız ?


Piyasaya her yeni domain uzantısı (gTLD) çıktığında, fikri mülkiyet hakkı ihlalleri ve siber korsanlık riskleri gibi ticari markaları tehditleri eden unsurlarda artış yaşanmaktadır. Bu durumların önüne geçmek için ICANN, doğrulanmış ticari markaları içinde barındıran merkezi bir veri tabanı oluşturmuştur. TMCH, ICANN’in yeni domain uzantısı (gTLD) programına yönelik oluşturduğu en önemli hak koruma mekanizmasıdır.

TMCH online marka koruma programı;

 • ● Yeni çıkacak domain uzantılarında genel kayıt dönemi öncesinde tescil hakkına sahip olmanızı,
 • ● Genel kayıt döneminde ticari markanızla ilgili domain kaydı yapanlara dair bildirim almanızı,
 • ● Marka değerinizi dijital dünyada koruma altına almanızı,
 • ● WIPO davalarını evraksız başlatabilmenizi sağlar.

Başvuru yapılırken gerekli olan belgeler;


(*) Bu belgelerin doldurularak diğer belgelerle birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
(**) TMCH, farklı ülkelerdeki uygulamalarla uyum sağlamak amacıyla, markanın kullanıldığını gösteren çeşitli örneklerin sunulmasını kabul etmektedir. Marka Sahibi tarafından müşteri ile iletişim kurmak için kullanılan ve bu şekilde müşterinin kendisine sunulan ürün ve hizmetleri birbirinden ayırt etmesini sağlayan örnekler kullanım kanıtı olarak kabul edilebilecektir.

Kullanım kanıtı olarak kabul edilebilecek örnekler;

 • ● Etiket veya ürüne dair ambalajlar, ya da
 • ● Reklam ve pazarlama materyalleri (broşür, katalog, ürün kullanım kılavuzu, basın açıklamaları, ekran görüntüleri veya sosyal medya pazarlama materyalleri)
Örneklerin fiziksel kopyalarına ihtiyaç duyulmamaktadır. İlgili içeriğe dair link ve fotoğraflar kabul edilmektedir.

Kullanım kanıtı olarak kabul edilmeyecek örnekler;

 • ● Markanın domain adında yer alması
 • ● E-posta yazışmaları,
 • ● Marka kullanma lisansı veya ticaret unvanında marka içeren işyeri açma ruhsatı başvuruları,
 • ● Kartvizitler.
Gönderilen örnekler, mutlaka TPE kaydında onaylandığı şekilde tescilli markanın adının tamamını içermelidir. TMCH, tescilli markaya dair hakların kapsamı veya oluşturulacak etiketler hususunda karar mercii rolünü üstlenmez.


 • Ticari Marka kaydının yenilenmesi için gerekenler neler?
 • Ticari Marka ile ilgili Claims bildirimi aldım, Ne yapmam gerekiyor?
 • Sunrise Dönemleri nedir?